Instal·lació de dipòsits pluvials

La recuperació de l’aigua pluvial permet recollir l’aigua de pluja d’una superfície (normalment una teulada) i després de filtrar-la, emmagatzemar-la en un dipòsit enterrat o en superfície per al seu posterior aprofitament.

Aquesta aigua es distribueix posteriorment a través d’una bomba en un circuit independent de la xarxa d’aigua potable, podent-se reutilitzar per a usos com a reg de jardins, rentat de vehicles, cisternes de vàters, o fins i tot rentadores o rentavaixelles.

D’aquesta manera s’aconsegueix un important estalvi econòmic en consum d’aigua, alhora que es contribueix a conservar un recurs cada vegada més escàs i valuós. Amb la instal·lació de dipòsits pluvials d’aigua de pluja podràs estalviar en les teves factures de l’aigua d’una forma considerable.

La recuperació de les aigües pluvials ja és una realitat i mitjançant els dipòsits i aljubs es diposita per a després utilitzar-la per al reg del jardí, els dipòsits de WC, rentadores, i qualsevol ús d’aigua no potable (ús de boca) que li vulguem donar.

Mitjançant aquests dipòsits d’aigua podràs regar el teu camp sense gastar res. Disposem de kits de dipòsits tant d’exterior com enterrats / soterrats sense cap limiti de capacitat.

Els nostres dipòsits es poden acoblar a demanda, un darrere l’altre en funció de les teves necessitats.

MOTIUS PER A INSTAL·LAR DIPÒSITS PLUVIALS

l

Dipòsits pluvials:

1/ Aigua gratis- amb la instal·lació de dipòsits obtindrem aigua gratis en qualsevol moment en què la necessitem.

2/ No esperi a la pujada dels preus de l’aigua. 

3/ Millora l’eficiència dels electrodomèstics, aquests agrairan l’ús d’aigua de dipòsits pluvials, ja que no contenen clor.

4/ Cent per cent ecològic, així ajudem a la conservació del planeta evitant malbaratar aigua.

l

Neteja de canalons i canalons:

Netejar els teus canalons sovint ajuda a prolongar el seu temps de vida i a minimitzar altres danys evitant humitats.

l

Canalons i baixants:

Eviti que els seus murs i parets es deteriorin pel pas del temps i els canvis climàtics.  Així protegim les façanes i les teulades.

l

Neteja de façanes:

La neteja de les façanes és una activitat que s’ha d’executar de manera periòdica, ja que la humitat, les constants pluges i els forts llamps de sol, solen deteriorar l’aspecte ornamental dels fronts de les cases i edificis. Per tant, la neteja de façanes és de gran importància.