Els panells de panell sandvitx teula tenen una capacitat de rendiment insuperable, que es veurà reflectida en elements com la durabilitat, qualitat i manteniment: elements que ho diferencien de qualsevol teulada tradicional.