Instal·lacions de canals i baixants

Els nostres tècnics instal·ladors estan familiaritzats a treballar amb la instal·lació de canals i baixants. Realitzem de manera neta, ràpida i eficaç sense obres, amb trams de canaló en continu, sense entroncaments tot tipus de treballs. Els nostres treballs realitzats ens avalen.

INSTAL·LACIÓ DE CANALES I BAIXANTS

Els nostres tècnics instal·ladors estan familiaritzats a treballar amb la instal·lació de canals i baixants. Realitzem de manera neta, ràpida i eficaç sense obres, amb trams de canaló en continu, sense entroncaments tot tipus de treballs. Els nostres treballs realitzats ens avalen. Alguns dels consells pels quals recomanem la instal·lació de canals i baixants:

Eviti que els seus murs i parets es deteriorin pel pas del temps i els canvis climàtics.
Fabriquem mesura i a peu d’obra en trams rectes d’una sola peça sense juntes ni soldadures trams de fins a 24m de recorregut.
Els nostres furgonetes estan equipades amb una àmplia gamma de suports per a adaptar el producte a qualsevol tipus de construcció.
Garantim un acabat professional en tots els nostres treballs, evitant perdudes d’aigua i possibles futurs problemes derivats d’instal·lacions de mala qualitat.
Treballem amb productes majoritàriament ecològics i perdurables perquè pugui gaudir d’una bona feina durant molts anys.

Posem a la seva disposició dispositius per a evitar que hagi de gastar més diners en manteniment de la instal·lació. Reixetes anti fulles evitessin que s’obstrueixi la instal·lació, ja que evités que ocells, fulles o altres objectes estranys s’allotgin en el seu canaló. Gràcies a les noves tecnologies en la instal·lació de canals i baixants, podem crear canals de tots els models i grandàries.

 

ALGUNES DE LES CARACTERÍSTIQUES I AVANTATGES DELS CANALS I BAIXANTS QUE INSTAL·LEM:

l

RESISTENTS A LA CORROSIÓ

Tots els nostres productes estan fabricats dels millors materials del mercat amb elevada resistència a substàncies químiques i impermeable a gasos i líquids.

l

MAJOR CAPACITAT D'EVACUACIÓ

Un factor a tenir en compte en qualsevol sistema de canals i baixants és que la capacitat d’evacuació o àrea de cubrimient no està donada per la canal sinó pel diàmetre o àrea de la baixant que s’utilitzi; els sistemes de canals i baixants de Canales Canaltex brinda una capacitat d’evacuació molt superior a altres sistemes similars.

l

NO DEGOTEN

La unió del sistema es realitza mitjançant polímer MS o soldadura, garantint la hermeticitat del sistema evitant futures fugides o goteres, la seva exclusiva unió no es deforma o cristal·litza com les d’altres instal·lacions.