Pinchos anti coloms

Dispositius per a evitar que els ocells es posin i que puguin niar a l’interior. També hi haurà menys embussos produïts per les plomes i les restes vegetals amb els quals construeixen els seus nius