Aquests són perfectes per a donar un acabat elegant i eficaç, convertint-lo així en un complement idoni per a protegir l’estructura