Reixetes

Complements que col·loquem per a facilitar les tasques de neteja de canalons en evitar l’acumulació de residus.

Les reixetes també eviten que objectes arrossegats pel vent puguin obstruir baixants i canonades. Poden desmuntar-se a l’hora de fer el manteniment anual.