La rematería industrial consisteix en tota mena d’accessoris, peces i perfils per a la implementació de tancaments amb sistemes constructius de façana. Se subministra en les mateixes qualitats i colors que la xapa, a més són fabricats a mesures deixant així un millor acabat en la instal·lació.